Omgevingsadvies

Groots Omgevingsadvies informeert en adviseert u bij al uw vraagstukken op het gebied van ruimte en bouwen binnen het omgevingsrecht. Denkt u aan:

 

Onderzoeksplicht
De situatie kan ook zijn dat u een bedrijfspand heeft of voornemens bent een bedrijfspand te kopen of te huren. Hierbij vraagt u zich af of de gewenste bedrijfsactiviteiten ter plaatse toegestaan zijn. In het kader van uw onderzoeksplicht wilt u zich niet laten leiden door de geschetste gebruiksmogelijkheden van de verkoper of verhuurder. Groots Omgevingsadvies onderzoekt uw gebruiksmogelijkheden en voorziet u van onafhankelijk advies.

 

Vraagbaak
Door onze brede kennis op het gebied van omgevingsrecht kunt u met veel ruimtelijke, bouwkundige en juridische vragen bij ons terecht. In zekere zin kunt u dit vergelijken met het gemeentelijk omgevingsloket. Het ‘Grootse’ verschil is echter dat de gemeente als bevoegd gezag niet uw adviseur kan zijn. De gemeente zal in veel gevallen alleen antwoord geven op de vragen die u stelt. Alternatieve oplossingen kunnen door de gemeente maar beperkt worden aangereikt.

 

Het gemeenteloket kan voor u ook een drempel opwerpen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over bouw- of gebruiksmogelijkheden op een perceel waarvan u weet dat er in het verleden zonder vergunning is gebouwd. Of een perceel waarop gebruik plaatsvindt in strijd met het bestemmingsplan. Met deze vraagstukken kunt u terecht bij het gemeentelijk omgevingsloket maar mogelijk maakt u ‘slapende honden’ wakker. Bij ons is dit absoluut niet het geval. Wij geven u onafhankelijk advies en komen met alternatieve oplossingen waarbij alle vraagstukken vertrouwelijk behandeld worden.

 

Het is mogelijk dat complexere vraagstukken niet direct beantwoord kunnen worden bij een eerste afspraak.
Wij zullen op dat moment een separate afspraak met u maken over het vervolg.

Wilt u graag een afspraak voor een advies?
Neem dan contact op met Servier.


Servier Stultiens
06 - 13 13 36 30
servier@grootsinadvies.nl