Inspraak, zienswijze en beroep bestemmingsplan

Een nieuw bestemmingsplan kan verschillende vervelende gevolgen voor u hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 

Maar een nieuw bestemmingsplan biedt ook kansen, zoals:

 

Het proces van totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan geeft u verschillende mogelijkheden tot inspraak, zienswijze en beroep.

 

Inspraak
In de voorbereidingsfase kondigt de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan. In deze fase bekijkt de gemeente de belangen van verschillende burgers, bedrijven en andere organisaties. Het voorontwerp van het nieuwe plan wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Als inwoner van de gemeente kunt u dan uw mening kenbaar maken (inspraak). Soms worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Anders kunt u uw mening schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

 

Zienswijze
Na de voorbereidingsfase stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis en is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt in die zes weken uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties buiten de genoemde termijn zullen in beginsel niet door de gemeente in behandeling worden genomen. U staat dan in principe voor de verdere procedure “buitenspel”. Kortom, het indienen van een zienswijze is uw kans om eventuele wensen op uw perceel of in uw omgeving goed te regelen voor de toekomst.

 

Beroep
Als het definitieve bestemmingsplan bekend is gemaakt, wordt deze zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis en is het te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u het niet eens bent met dit plan én u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u in deze zes weken in beroep gaan. Dit betekent dat een rechter kijkt of de gemeenteraad een rechtmatige beslissing heeft genomen. Om in beroep te gaan stuurt u een brief naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze afdeling neemt een beslissing op uw beroep. Het bestemmingsplan treedt wel in werking, ondanks uw beroep. U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een ‘voorlopige voorziening’ aanvragen. Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking tot de afdeling een uitspraak heeft gedaan.

 

Wat kan Groots Omgevingsadvies voor u betekenen in deze fase?
Groots Omgevingsadvies kan voor u uitzoeken welke gevolgen een nieuw bestemmingsplan voor u heeft. Indien deze gevolgen voor u ongewenst zijn, dan kunnen wij u in elke hierboven genoemde fase adviseren over de inhoud van uw reactie, om deze vervolgens namens u in te dienen.

Wilt u graag een afspraak om uw specifieke situatie te bespreken?
Neem dan contact op met Servier.


Servier Stultiens
06 - 13 13 36 30
servier@grootsinadvies.nl