Overheidsadvies

Groots Omgevingsadvies heeft al ruim 16 jaar ervaring bij het ondersteunen van overheden op het gebied van vergunningverlening, ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving. Op dit moment verzorgen wij nog steeds de flexibele schil voor gemeenten. Voor een aantal gemeenten doen wij dit reeds jaren of worden wij met enige regelmaat weer teruggevraagd voor een opdracht. Dit is onder meer te verklaren door onze betrokken, deskundige en flexibele houding.

 

Integriteit

Wij zijn er ons van bewust dat wij diensten bieden aan beide kanten van de tafel. Hierbij hebben wij integriteit uiteraard hoog in het vaandel staan. In beginsel kunnen wij dan ook geen bedrijven en particulieren ondersteunen in de gemeenten waarvoor wij tevens advieswerkzaamheden verrichten. Dit geldt eveneens andersom. Ook hier spreken wij uit ervaring door te stellen dat dit tot op heden niet tot adviesbeperkingen heeft geleid. Door ons brede netwerk vinden we immers altijd een oplossing om een klant verder te kunnen helpen.

 

Wat kan Groots Omgevingsadvies voor u betekenen?

Mocht u als gemeente, omgevingsdienst of provincie behoefte hebben aan tijdelijke personele ondersteuning in verband met verhoogde werkdruk, ziekte en/of bijzonder verlof van een medewerker dan is Groots Omgevingsadvies in staat u een interessant aanbod te doen. Meer specifiek hebben wij ruime ervaringen met:

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?
Neem dan contact op met Servier.


Servier Stultiens
06 - 13 13 36 30
servier@grootsinadvies.nl