Zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep tegen een (ontwerp) besluit

Bent u het niet eens met het (ontwerp) besluit van de gemeente:

 

Zienswijze
Omgevingsvergunningen waarvan het besluit wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure liggen zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen. De gemeente weegt uw zienswijze mee in het definitieve besluit. Onderzocht wordt of er reden is de vergunning alsnog te weigeren, te verlenen of andere voorschriften aan de vergunning te verbinden. Tegen het definitieve besluit kan geen bezwaar worden gemaakt maar moet u rechtstreeks beroep instellen.

 

Bezwaar
Als de omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere procedure kunt u een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente heeft genomen. Dit moet u doen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit middels een bezwaarschrift. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, laat de gemeente een onderzoek doen naar de beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt. De gemeente nodigt u, in de meeste gevallen, uit voor een gesprek (dit wordt een hoorzitting genoemd).

 

Beroep
Als u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente heeft genomen naar aanleiding van uw zienswijze (uitgebreide procedure) of uw bezwaar wordt ongegrond verklaard, dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dit doet u bij de rechtbank. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift is zes weken.

 

Hoger beroep
Mocht u het ook met de uitspraak van de rechtbank niet eens zijn, dan kunt u ten slotte nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of wanneer het gaat om leges bij het gerechtshof.

 

Wat kan Groots Omgevingsadvies hierin voor u betekenen?
Volgens de wet mag u zelf opkomen voor uw rechten, maar u kunt voor dit specialistisch werk ook gebruik maken van de kennis en ervaring van Groots Omgevingsadvies:

Wilt u graag een afspraak om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken?
Neem dan contact op met Servier.


Servier Stultiens
06 - 13 13 36 30
servier@grootsinadvies.nl