Scan vergunningvrije regels

Vergunningvrij betekent dat u binnen bepaalde kaders, zoals situering, afmetingen en gebruiksfuncties, mag bouwen/gebruiken zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de overheid. In het kader van deregulering legt de overheid de verantwoordelijkheid, om te onderzoeken of bijvoorbeeld op de gewenste locatie vergunningvrij mag worden gebouwd, bij u neer.

 

Vergunningvrije mogelijkheden
Bij vergunningvrij bouwen moet u niet alleen denken aan het vergroten van uw woning of bedrijfspand, maar ook aan de realisatie van bijvoorbeeld vrijstaande bouwwerken zoals een garage, bedrijfsgebouw of zwembad. Ook is het mogelijk om, onder voorwaarden, vergunningvrij een bijgebouw als mantelzorgwoning in gebruik te nemen.

 

Omgevingsloket online
Op diverse websites, waaronder het omgevingsloket online (OLO), worden pogingen gedaan om u inzicht te geven in uw vergunningvrije mogelijkheden. Dit geeft u slechts een algemene indicatie. Wordt een tool, zoals het OLO, verkeerd ingevuld dan is het advies dat wordt gegeven gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en mogelijk verkeerd. Een verkeerd advies kan vervelende (financiële) gevolgen voor u hebben.

 

Complex
De vergunningvrije regelgeving is zo complex dat dit niet valt samen te vatten in een standaard vragenboom met een eindconclusie. Vaak spelen namelijk ook de lokale regels uit het geldende bestemmingsplan een rol. Het is dan ook niet voor niets dat er bijna wekelijks nieuwe rechtelijke uitspraken worden gedaan op het gebied van vergunningvrije regelgeving. Aangezien deze uitspraken weer een richtlijn vormen hoe om te gaan met latere vergelijkbare gevallen, moet bij het bepalen of een project vergunningvrij is, ook met deze uitspraken rekening worden gehouden.

 

Wat kan Groots Omgevingsadvies hierin voor u betekenen?

 

Waar kunt u onze scan vergunningvrije regels nog meer voor gebruiken?

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?
Neem dan contact op met Servier.


Servier Stultiens
06 - 13 13 36 30
servier@grootsinadvies.nl