Vergunningencheck

U heeft een bouwperceel waarop u wilt bouwen, verbouwen of dat u wilt saneren of herinrichten. Voordat u dit tot uitvoering kunt brengen is vaak een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt echter af van de aard, omvang en type activiteiten die u wilt uitvoeren en welke invloed deze hebben op de omgeving. Soms kan worden volstaan met een melding en in een aantal gevallen mag er onder voorwaarden vergunningvrij worden gebouwd. Het ligt dan ook voor de hand om voorafgaand aan de vergunningencheck eerst een scan vergunningvrije regels uit te voeren. Indien uit deze scan blijkt dat een omgevingsvergunning noodzakelijk is, maar u eerst inzicht wenst in de haalbaarheid hiervan, kunt u kiezen voor onze vergunningencheck. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u immers allerlei gegevens, ook wel indieningsvereisten genoemd, ter toetsing aan het bevoegd gezag overleggen. Het kan hierbij gaan om onderzoeken (zoals archeologie, natuur, bodemgesteldheid, asbest etc.) of tekeningen en berekeningen. Deze indieningsvereisten zijn wettelijk bepaald.

 

De uitkomst van de vergunningencheck laat zien:

 

Wat kan Groots Omgevingsadvies hierin voor u betekenen?

Wilt u graag een afspraak om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken?
Neem dan contact op met Servier.


Servier Stultiens
06 - 13 13 36 30
servier@grootsinadvies.nl